Пошук
Пошук

Політіка конфіденційності


Справжня Політика конфіденційності наданої інформації (далі - «Політика») прийнята https://etwish.com.ua (далі - «Сайт») і поширюється на всіх користувачів сервісів Сайту (далі - «Учасники»). Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки наданої ним інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сайту.

1. Види, які надаються Користувачами інформації
1.1. Сайт отримує від користувачів наступну інформацію:
1.1.1. Персональні дані, які Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача (прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, інші дані, надання яких може бути передбачено порядком отримання доступу до сервісів Сайту).
1.1.2. Дані (cookie, метадані), які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи:
Інформацію про браузер користувача;
IP-адреса користувача;
Місцезнаходження користувача.
1.2. Сайт зберігає і обробляє дані, отримані через форми реєстрації та введення даних в особистому кабінеті Користувача, а також отримані в ході використання сервісів Сайту.
1.3. Сайт гарантує збереження особистих даних. Особисті дані використовуються виключно для забезпечення роботи сервісів Сайту і не передаються третім особам.
1.4. Сайт не перевіряє достовірність інформації, наданої Користувачами. Однак, Сайт виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню інформацію з питань, що пропонуються в реєстраційних формах, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
1.5. Користувач самостійно несе відповідальність за негативні наслідки, пов'язані з наданням недостовірної інформації.
1.6. Відносно персональних даних (інформації) Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.
1.7. Сайт має право передати персональні дані Користувача третім особам в наступних випадках:
Користувач висловив згоду на такі дії;
Передача необхідна для використання Користувачем сервісу.
Передача державним органам в установленому законом порядку.

2. Цілі збору і обробки інформації, що надається Користувачами
2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту інформацію, яка потрібна в ході використання сервісів Сайту і виконання договорів з Користувачем.
2.2. Сайт використовує збирану ним інформацію в наступних цілях:
2.2.1. Ідентифікація Користувача у рамках взаємодії з Сайтом;
2.2.2. Надання Користувачеві доступу до сервісів Сайту;
2.2.3. Таргетування рекламних блоків;
2.2.4. Зв'язок з Користувачем для обробки і надання йому статистики, повідомлень, інформації про Сервіси, дані про фінансові операції.
2.3. Користувач в будь-який час може змінити (оновити, доповнити, видалити) інформацію, передбачену п.1.1.1. цієї Політики. Для цього Користувачеві необхідно авторизуватися на Сайті (увійти в особистий кабінет) і зробити необхідні зміни в особистому кабінеті.
2.4. Права, передбачені цією статтею, можуть бути обмежені відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберігати змінену або віддалену Користувачем інформацію протягом терміну, встановленого законодавством, і / або передавати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.
2.5.Інформація, передбачена п.1.2. цієї Політики, обробляється в знеособленої формі і використовується виключно в цілях поліпшення якості сервісів Сайту і маркетингових цілях.